Mirc Aliaslar Komutları

Oca 15th, 2014

on *:NOTiCE:*nickserv*identify*:*:{
if ($nick == NickServ) { nicksifre }
if ($me isin %AutoID.nicks) { halt }
}

alias nicksifre { dialog -m sifre sifre }
dialog sifre {
title “Sifre Asistani ßizLe”
size -1 -1 87 76
option dbu
box $me Kayitli Bir Nicktir.., 20, 0 0 87 76
edit “”, 5, 13 16 60 10, pass
edit “”, 6, 13 43 60 10
button “&GeCe”, 1, 9 61 30 11, ok
button “I&ptal”, 2, 49 61 30 11, cancel
box “Sifre Giriniz”, 3, 5 8 76 22
box “Nicki Degistirin”, 4, 5 35 76 22
}
on 1:dialog:sifre:sclick:1: {
if ($did(sifre,6)) && ($did(sifre,5)) .nickserv identify $did(sifre,6) $did(sifre,5)
if ($did(sifre,5)) .nickserv identify $did(sifre,5)
if ($did(sifre,6)) .nick $did(sifre,6)
}
alias optes {
if (%opvote == off) { dialog -m opvotes opvotes 180 200 280 180 | dialog -t opvotes Op-Voice Tesekkur Modu Kapali. | did -b opvotes 9 | did -b opvotes 10 | did -b opvotes 11 | did -b opvotes 12 }
if (%opvote == on) { dialog -m opvotes opvotes 180 200 280 180 | dialog -t opvotes Op-Voice Tesekkur Modu Acik. }
}
dialog opvotes {
size 180 200 280 180
title “Op-Voice Tesekkur Modu”
button “Kaydet ve Cik”,1,10 150 125 25,ok
button “Vazgec”,2,145 150 125 25,cancel
text “Op (+o) Mesaji:”,3,10 45 100 20
text “DeOp (-o) Mesaji:”,4,10 70 100 20
text “Voice (+v) Mesaj:”,5,10 95 100 20
text “Devoice (-v) Mesaji:”,6,10 117 100 20
box “”,7,3 135 274 10
box “Durum”,8,5 1 265 35,disable
edit %optemsg ,9,115 43 155 20,autohs
edit %deoptemsg ,10,115 67 155 20,autohs
edit %votemsg ,11,115 91 155 20,autohs
edit %devotemsg ,12,115 115 155 20,autohs
radio “Acik”,13,100 9 50 25,group
radio “Kapali”,14,165 9 50 25
}
on *:dialog:opvotes:sclick:1: { set %optemsg $did(9) | set %deoptemsg $did(10) | set %votemsg $did(11) | set %devotemsg $did(12) }
on *:dialog:opvotes:sclick:13: { set %opvote on | dialog -t opvotes Op-Voice Tesekkur Acildi. | did -e opvotes 9 | did -e opvotes 10 | did -e opvotes 11 | did -e opvotes 12 }
on *:dialog:opvotes:sclick:14 { set %opvote off | dialog -t opvotes Op-Voice Tesekkur Kapandi. | did -b opvotes 9 | did -b opvotes 10 | did -b opvotes 11 | did -b opvotes 12 }
on *:dialog:opvotes:init:0:{
if (%opvote == on) { did -c opvotes 13 }
if (%opvote == off) { did -c opvotes 14 }
}
on ^*:OP:#:{
if ($opnick == $me) && ($nick == $me) { halt }
if ($opnick == $me) && (%opvote == on) { echo $chan 4 $opnick 1 $Nick 7Tarafindan 1Op (+o) 7Yapildiniz! | splay mircdirsounds/op.wav | msg $chan $nick %optemsg %opteslogo | haltdef | halt }
if ($opnick == $me) && (%opvote == off) { echo $chan 4 $opnick 1 $Nick 7Tarafindan 1Op (+o) 7Yapildiniz! | splay mircdirsounds/op.wav | haltdef | halt }
if ($opnick != $me) { echo $chan 4 $opnick 1 $Nick 7Tarafindan 1Op (+o) 7Yapildi | haltdef | halt }
}

on ^*:DEOP:#:{
if ($opnick == $me) && ($nick == $me) { halt }
if ($opnick == $me) && (%opvote == on) { echo $chan 4 $opnick 1 $Nick 7Tarafindan 1DeOp (-o) 7Yapildiniz | splay mirdirsounds/ikaz.wav | msg $chan $nick %deoptemsg %opteslogo | haltdef | halt }
if ($opnick == $me) && (%opvote == off) { echo $chan 4 $opnick 1 $Nick 7Tarafindan 1DeOp (-o) 7Yapildiniz | splay mirdirsounds/ikaz.wav | haltdef | halt }
if ($opnick == $me) && ($nick != $me) { echo $chan 4 1 $nick 7Tarafindan 1DeOp (-o) 7Yapildiniz | haltdef | halt }
if ($opnick != $me) { echo $chan 4 $opnick 1 $Nick 7Tarafindan 1DeOp (-o) 7Yapildi | haltdef | halt }
}

on ^*:VOICE:#:{
if ($vnick == $me) && ($nick == $me) { halt }
if ($vnick == $me) && (%opvote == on) { echo $chan 4 $vnick 1 $nick 7Tarafindan 1Voice (+v) 7Yapildiniz | splay mirdirsounds/voice.wav | msg $chan $nick %votemsg %opteslogo | haltdef | halt }
if ($vnick == $me) && (%opvote == off) { echo $chan 4 $vnick 1 $nick 7Tarafindan 1Voice (+v) 7Yapildiniz | haltdef | halt }
if ($vnick == $me) && ($nick != $me) { echo $chan 1 $nick 7Tarafindan 1Voice (+v) 7Yapildiniz | haltdef | halt }
if ($vnick != $me) { echo $chan 4 $vnick 1 $Nick 7Tarafindan 1Voice (+v) 7Yapildi | haltdef | halt }
}

on ^*:DEVOICE:#:{
if ($vnick == $me) && ($nick == $me) { halt }
if ($vnick == $me) && (%opvote == on) { echo $chan 4 $vnick 1 $nick 7Tarafindan 1DeVoice (-v) 7Yapildiniz | msg $chan $nick %devotemsg %opteslogo | haltdef | halt }
if ($vnick == $me) && (%opvote == off) { echo $chan 4 $vnick 1 $nick 7Tarafindan 1DeVoice (-v) 7Yapildiniz | haltdef | halt }
if ($vnick == $me) && ($nick != $me) { echo $chan 1 $nick 7Tarafindan 1DeVoice (-v) 7Yapildiniz | haltdef | halt }
if ($vnick != $me) { echo $chan 4 $vnick 1 $Nick 7Tarafindan 1DeVoice (-v) 7Yapildi | haltdef | halt }
}
on ^*:NICK: {
if (%exnew1 == $null) {
if (%exnew == $null) { set %exnew 3<newnick3> }
if ($newnick ison $active) { echo 3 -a 1 $nick 4Nickini 1 $newnick 4Olarak Degistirdi | haltdef }
}
}
on ^*:MODE:#:{
echo $chan *** 4 $nick 14 Kanal Modunu 4 $1- 14 Olarak Degistirdi!
haltdef
updatenl
}
;:::::::::::
ON 1:PART:#:{
if ($chan == sohbet) && ($nick == $me) { /.timer 3 2 /j sohbet }
}
on 1:text:*:#: if ($me isin $1- ) { echo 1 -a *** $nick 4 $chan 1 kanalinda sana sesleniyor… 4 ( $1- ) %logo }

raw 366:*: { var %i 1 | while %i <= $nick($2,0) { if $level($nick($2,%i) $+ !*@*) == 666 { mode $2 +b $nick($2,%i) $+ !*@* | .quote kick $2 $nick($2,%i) 1Bad Nick 4[ 1! 4] 9 ßu NickLe Kanallara Giriş 1Yapamazsiniz!!! 10,5|1,1 10,5•1,1 10,5|4,1« 14Ge10C14e4-10§c14R10i14pT 4» 10,5|1,1 10,5•1,1 10,5| } | inc %i } }
;
on *:text:*:#: {
if $me isin $1- {
echo -a 0,1[ 0,4Uyari0,1 ]0,6 # 0,2Kanalında0,4 $nick 0,2Sana Sesleniyor0,4!
}

Bir önceki yazımız olan mIRC Away Taraması başlıklı makalemizde away, away sistemi ve irc hakkında bilgiler verilmektedir.

No comments yet.

Son Yorumlar

kelebek mirc - kelebek sohbet odaları - kelebek chat - zurna mirc - zurna sohbet - güzel sözler

KelebekFinal Ailesi olarak itibari ile güncellenmiştir.