Zline koruması addonu

Tem 4th, 2015

Kelebekfinal.Net

Zline addonu

##############################
; Coder By Lost
;
##############################
menu channel,status {

» Zline Koruması:/gzl

}
alias gzl { dialog -m gzl gzl }
dialog Gzl {
title “Lost Zline Paneli (Koruma Büyük Küçük Harfe Duyarlıdır.)”
size -1 -1 310 240
option dbu
list 57, 10 30 50 50, size
edit “”, 2, 10 19 50 10 return autohs
button “Ekle”, 3, 10 8 25 10
button “Sil”, 4, 35 8 25 10
list 5, 70 30 50 50, size
edit “”, 6, 70 19 50 10 return autohs
button “Ekle”, 7, 70 8 25 10
button “Sil”, 8, 95 8 25 10
list 9, 130 30 50 50, size
edit “”, 10, 130 19 50 10 return autohs
button “Ekle”, 11, 130 8 25 10
button “Sil”, 12, 155 8 25 10
list 13, 10 122 50 50, size
edit “”, 14, 10 111 50 10 return autohs
button “Ekle”, 15, 10 100 25 10
button “Sil”, 16, 35 100 25 10
list 17, 70 122 50 50, size
edit “”, 18, 70 111 50 10 return autohs
button “Ekle”, 19, 70 100 25 10
button “Sil”, 20, 95 100 25 10
list 21, 130 122 50 50, size
edit “”, 22, 130 111 50 10 return autohs
button “Ekle”, 23, 130 100 25 10
button “Sil”, 24, 155 100 25 10
list 25, 190 30 50 50, size
edit “”, 26, 190 19 50 10 return autohs
button “Ekle”, 27, 190 8 25 10
button “Sil”, 28, 215 8 25 10
list 29, 190 122 50 50, size
edit “”, 30, 190 111 50 10 return autohs
button “Ekle”, 31, 190 100 25 10
button “Sil”, 32, 215 100 25 10
list 33, 250 30 50 50, size
edit “”, 34, 250 19 50 10 return autohs
button “Ekle”, 35, 250 8 25 10
button “Sil”, 36, 275 8 25 10
list 37, 250 122 50 50, size
edit “”, 38, 250 111 50 10 return autohs
button “Ekle”, 39, 250 100 25 10
button “Sil”, 40, 275 100 25 10
check “Ac/Kapat”, 41, 10 80 50 10
check “Ac/Kapat”, 42, 70 80 50 10
check “Ac/Kapat”, 43, 130 80 50 10
check “Ac/Kapat”, 44, 190 80 50 10
button “Tamam Kapat”, 46, 10 190 290 16,ok
box “BadNick Korumasi”, 47, 5 1 60 90
box “Ident Korumasi”, 48, 65 1 60 90
box “Host Korumasi”, 49, 125 1 60 90
box “Küfür Korumasi”, 50, 185 1 60 90
box “Muaf Nickler.”, 51, 245 1 60 90
box “Muaf Nick Kor.”, 52, 5 92 60 90
box “Muaf Ident Kor.”, 53, 65 92 60 90
box “Muaf Host Kor.”, 54, 125 92 60 90
box “Muaf Kanal Küfür Kor.”, 55, 185 92 60 90
box “Muaf Kanallar.”, 56, 245 92 60 90
edit “Lost Gzline Paneli”, 1, 10 212 290 20, read center
}
on *:dialog:gzl:sclick:*:{
if ($did(41).state == 1) { .enable #znick } | else { .disable #znick }
if ($did(42).state == 1) { .enable #zident } | else { .disable #zident }
if ($did(43).state == 1) { .enable #zhost } | else { .disable #zhost }
if ($did(44).state == 1) { .enable #zkufur } | else { .disable #zkufur }
if ($did == 3) { if ($did(2) == $null) || (#* iswm $did(2)) { echo -a Boşluk yada Kanal Eklemeyiniz Nick Listesidir. | return }
else { .write kk\zni.txt $did(2) | did -a gzl 57 $did(2) | did -r gzl 2 } }
if ($did == 4) { .write -dl $+ $did(57).seltext kk\zni.txt | did -d gzl 57 $did(57).sel }
if ($did == 7) { if ($did(6) == $null) || (#* iswm $did(6)) || (*!* iswm $did(6)) { echo -a Boşluk Kanal yada ! işaretini kullanmayınız. *ident* Yazmanız Yeterlidir. ident Listesidir. | return }
else { .write kk\zid.txt $did(6) | did -a gzl 5 $did(6) | did -r gzl 6 } }
if ($did == 8) { .write -dl $+ $did(5).seltext kk\zid.txt | did -d gzl 5 $did(5).sel }
if ($did == 11) { if ($did(10) == $null) || (*!* iswm $did(10)) || (*@* iswm $did(10)) { echo -a Host eklemek için Boşluk, !, @ işaretlerini kullanmayınız. Sadece proxy host kullanımı için yazılmıştır örnek ekleme: *.br | return }
else { .write kk\zho.txt $did(10) | did -a gzl 9 $did(10) | did -r gzl 10 } }
if ($did == 12) { .write -dl $+ $did(9).seltext kk\zho.txt | did -d gzl 9 $did(9).sel }
if ($did == 27) { if ($did(26) == $null) || (#* iswm $did(26)) { echo -a Boşluk yada Kanal Eklemeyiniz Küfür Listesidir. | return }
else { .write kk\zku.txt $did(26) | did -a gzl 25 $did(26) | did -r gzl 26 } }
if ($did == 28) { .write -dl $+ $did(25).seltext kk\zku.txt | did -d gzl 25 $did(25).sel }
if ($did == 35) { if ($did(34) == $null) || (#* iswm $did(34)) { echo -a Boşluk yada Kanal Eklemeyiniz Tüm Korumalardan Muaf Nick Listesidir. | return }
else { .write kk\tkm.txt $did(34) | did -a gzl 33 $did(34) | did -r gzl 34 } }
if ($did == 36) { .write -dl $+ $did(33).seltext kk\tkm.txt | did -d gzl 33 $did(33).sel }
if ($did == 15) { if ($did(14) == $null) || (#* iswm $did(14)) { echo -a Boşluk yada Kanal Eklemeyiniz Muaf Nick Listesidir. | return }
else { .write kk\zmni.txt $did(14) | did -a gzl 13 $did(14) | did -r gzl 14 } }
if ($did == 16) { .write -dl $+ $did(13).seltext kk\zmni.txt | did -d gzl 13 $did(13).sel }
if ($did == 19) { if ($did(18) == $null) || (*!* iswm $did(18)) { echo -a Boşluk yada ! ünlem Eklemeyiniz. *ident* Yazmanız yeterlidir Muaf ident Listesidir. | return }
else { .write kk\zmid.txt $did(18) | did -a gzl 17 $did(18) | did -r gzl 18 } }
if ($did == 20) { .write -dl $+ $did(17).seltext kk\zmid.txt | did -d gzl 17 $did(17).sel }
if ($did == 23) { if ($did(22) == $null) || (*!* iswm $did(22)) || (*@* iswm $did(22)) { echo -a Host eklemek için Boşluk, !, @ işaretlerini kullanmayınız. Muaf Host Listesidir örnek ekleme: *oper* | return }
else { .write kk\zmho.txt $did(22) | did -a gzl 21 $did(22) | did -r gzl 22 } }
if ($did == 24) { .write -dl $+ $did(21).seltext kk\zmho.txt | did -d gzl 21 $did(21).sel }
if ($did == 31) { if ($did(30) == $null) || (#* !iswm $did(30)) { echo -a Boşluk yada Nick Eklemeyiniz Küfür’den Muaf, Kanal Listesidir. | return }
else { .write kk\kmke.txt $did(30) | did -a gzl 29 $did(30) | did -r gzl 30 } }
if ($did == 32) { .write -dl $+ $did(29).seltext kk\kmke.txt | did -d gzl 29 $did(29).sel }
if ($did == 39) { if ($did(38) == $null) || (#* !iswm $did(38)) { echo -a Boşluk yada Nick Eklemeyiniz Tüm Korumalardan Muaf, Kanal Listesidir. | return }
else { .write kk\zmka.txt $did(38) | did -a gzl 37 $did(38) | did -r gzl 38 } }
if ($did == 40) { .write -dl $+ $did(37).seltext kk\zmka.txt | did -d gzl 37 $did(37).sel }
}
on 1:dialog:gzl:init:*: {
mdx SetMircVersion $version
mdx MarkDialog $dname
KiLLedrenk
mdx SetColor $dname 1,57,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,46 text $rgb(255,255,255)
mdx SetColor 1,57,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,46 background $rgb(0,0,0)
mdx SetColor 1,57,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,46 textbg $rgb(0,0,0)
mdx SetFont 1,46 40 700 Vivaldi
if ($group(#znick) == on) { did -c gzl 41 }
if ($group(#zident) == on) { did -c gzl 42 }
if ($group(#zhost) == on) { did -c gzl 43 }
if ($group(#zkufur) == on) { did -c gzl 44 }
loadbuf -o $dname 5 $shortfn(kk\zid.txt)
loadbuf -o $dname 9 $shortfn(kk\zho.txt)
loadbuf -o $dname 13 $shortfn(kk\zmni.txt)
loadbuf -o $dname 17 $shortfn(kk\zmid.txt)
loadbuf -o $dname 21 $shortfn(kk\zmho.txt)
loadbuf -o $dname 25 $shortfn(kk\zku.txt)
loadbuf -o $dname 29 $shortfn(kk\kmke.txt)
loadbuf -o $dname 33 $shortfn(kk\tkm.txt)
loadbuf -o $dname 37 $shortfn(kk\zmka.txt)
loadbuf -o $dname 57 $shortfn(kk\zni.txt)
}
#znick off
#znick end
#zident on
#zident end
#zhost off
#zhost end

on !*:join:#:{
if ($group(#znick).status == on) {
if $read(kk\zmka.txt) iswm $chan || $read(kk\zmni.txt) iswm $nick || $read(kk\tkm.txt) iswm $nick { return }
if (o isin $usermode) {
var %hd $lines(kk\zni.txt)
while (0 <= %hd) { if ($read(kk\zni.txt,%hd) iswmcs $nick) { .gzline $nick +30d %kl ( $nick ) HayırLı YoLcuLukLar... %lk %KiLL break } dec %hd } } } if ($group(#zident).status == on) { if $read(kk\zmka.txt) iswm $chan || $read(kk\tkm.txt) iswm $nick || $read(kk\zmid.txt) iswm $gettok($gettok($address($nick,5),1,64),2,33) { return } if (o isin $usermode) { var %hd $lines(kk\zid.txt) while (0 <= %hd) { if ($read(kk\zid.txt,%hd) iswmcs $gettok($gettok($address($nick,5),1,64),2,33)) { .gzline $nick +30d %kl ( $nick ) ident Korumasına Yakalandınız. %lk %KiLL break } dec %hd } } } if ($group(#zhost).status == on) { if $read(kk\zmka.txt) iswm $chan || $read(kk\tkm.txt) iswm $nick || $read(kk\zmho.txt) iswm $address($nick,2) { return } if (o isin $usermode) { var %hd $lines(kk\zho.txt) while (0 <= %hd) { if ($read(kk\zho.txt,%hd) iswmcs $address($nick,2)) { .gzline $nick +30d %kl ( $nick ) Host Korumasına Yakalandınız. %lk %KiLL break } dec %hd } } } } on *:NICK:{ if ($group(#znick).status == on) { if $read(kk\zmka.txt) iswm $chan || $read(kk\zmni.txt) iswm $newnick || $read(kk\tkm.txt) iswm $newnick { return } if (o isin $usermode) { var %hd $lines(kk\zni.txt) while (0 <= %hd) { if ($read(kk\zni.txt,%hd) iswmcs $newnick) { .gzline $newnick +30d %kl ( $newnick ) HayırLı YoLcuLukLar... %lk %KiLL break } dec %hd } } } } #zkufur off on !*:text:*:#:{ if $read(kk\zmka.txt) iswm $chan || $read(kk\kmke.txt) iswm $chan || $read(kk\tkm.txt) iswm $nick { return } if (o isin $usermode) && ($nick isreg #) { var %i 1 while %i <= $lines(kk\kufur.txt) { if ($read(kk\kufur.txt,%i) iswm $strip($1-)) { .gzline $nick +30d %kl ( $nick ) ( $chan ) KanaLın'da Küfür Ettiğiniz Tespit Edildi. %lk %KiLL } inc %i } } } #zkufur end ;- #pos off alias deb { debug -i db debg debg } alias debg { tokenize 32 $1- echo -s : $1- } on ^*:snotice:*: { if (*client*connect*on*port* iswm $1-) { tr $remove($gettok($10,2,64),$chr(40),$chr(41),$chr(64)) $iif(!$window(@giris-cıkıs), window -fen @giris-cıkıs arial 14) echo 5 @giris-cıkıs $1- } halt } alias po { return 1046 1080 1182 1183 1184 1214 1278 1279 1745 1795 2124 2172 2173 2174 2175 2301 3128 3124 3127 4480 5463 6667 6588 8080 8000 8001 8118 8888 8922 10102 26260 31337 44322 } alias tr { set %prx $ticks .dns $1 set %ip $1 | var %pi = 1 while (%pi <= $gettok($po,0,32)) { var %ki = $gettok($po,%pi,32) sockopen $+(prx-,$1,-,$md5($+($r(a,z),$r(1,999),$ticks,$r(A,Z)))) %ip %ki inc %pi } ;echo 4 Taranan portlar:3 $gettok($po,0,32) (Ad.) :2 $po } on *:sockopen:*prx-*: { if ($sockerr) { sockclose $sockname | return } ;echo 2 IP: $sock($sockname).ip $chr(32)4PORT: $sock($sockname).port 4TIP: $sock($sockname).type 4AÇIK\KAPALI: $portfree($sockerr) 4HATA\WS_Err: $sock($sockname).wserr 4MESAJ\WS_Msg: $sock($sockname).wsmsg if ($portfree($sockerr)) { var %ipsikim $sock($sockname).ip gzline $+(*@,$sock($sockname).ip) +$ %kl Proxy ile Giriş Yasaktır. Lütfen Sohbet Kurallarına Uyunuz! %lk %KiLL sockclose $+(*,$sock($sockname).ip,*) $iif(!$window(@proxy), window -fen @proxy arial 14) echo 5 @proxy $timestamp %ipsikim Proxy taramasından geçemeyen ip pasif edildi. ) return } .sockclose $sockname } on *:sockread:prx-*:{ if ($sockerr > 0) { echo :HATA: $sock($sockname).wserr | return }
; echo 4 -s :—> $sock($sockname).ip $sock($sockname).port
sockclose $sockname
}
on *:dns:{
if (%prx) {
var %di = $dns(0)
while (%di > 0) {
echo 2 $chr(32) 2DNS: $dns(%di) 2ADRES: $dns(%di).addr \ $dns(%di).ip
dec %di
}
unset %prx | unset %ip
halt
}
unset %prx | unset %ip
}

#pos end

Bir önceki yazımız olan Mırc Hazır Kodlar başlıklı makalemizde chat komutları, irc ve kodlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Tags:

No comments yet.

Son Yorumlar

kelebek mirc - kelebek sohbet odaları - kelebek chat - zurna mirc - zurna sohbet - güzel sözler

KelebekFinal Ailesi olarak itibari ile güncellenmiştir.